Bezchlorová chemie – úprava bez chloru a dezinfekce vody ve vířivkách, swim spa a bazénech

V tomto článku bychom si pověděli něco více o rozdílech mezi

chlorovou dezinfekcí, bezchlorovou dezinfekcí a úpravou vody.

bezchlorova chemie do virivekTou nejstarší variantou dezinfekce

na ošetření pitné vody je chlor. Ten

existuje na různých oxidačních úrovních,

jako je například chlorid v soli nebo

chlorové bělidlo.V podobě plynu funguje

jako vysoce toxická sloučenina, která

má vedlejší účinky (kromě jiného

například chloraminy). Těmi vedlejšími účinky je dráždění sliznice a dýchacích cest i v těch nejnižších

koncentracích. Dezinfekční účinky chloru ve vodě jsou velmi silně závislé na teplotě vody ve vířivkách,

swim spa a bazénech a také jsou závislé na pH. Na úrovni pH menší než 7,5 sterilizační efekt prudce klesá. 

 

Skupina chemických sloučenin trihalometanů (THM) se kvalifikuje jako karcinogenní a je velmi

nebezpečná zejména pro těhotné ženy. Je to kvůli jejich teratogenickým vlastnostem. THM se může

vyprodukovat, pokud chlor reaguje s organickými substancemi, jako je pot nebo moč. Ty vstupují

do vašeho těla přes kůži a také můžou být spolknuty ve vodě nebo být inhalované, jelikož se vypařují.

Trichlorethan známý jako chloroform patří k THM a celá desetiletí byl zakázaný, neboť došlo

k podezření, že je karcinogenní.

 

Co je ultrashock?

SpaBalancer Ultrashock - dezinfekce vody 1 l - SB012Ultrashock je modifikovaný chlornan

sodný s velice vysokou hladinou pH.

Když jej přidáme do vody, pak voda začne

fungovat jako kyselina a chlornan sodný

se rozdělí na sodík a oxid chloričitý.

Oxid chloričitý je v tuto chvíli pro nás

aktivním komponentem. I přes to, že

obsahuje slovo chlor, tak to chlor

v žádném případě není! V oxidu

chloričitém (CiO2) je jeden atom chloru

spojený se dvěma atomy kyslíku. Atom

chloru zde působí pouze jako takový nosič

atomů kyslíku. Jakmile se střetne s oxidem chloričitým bakterie, tuk, špína, atd., pak se atomy kyslíku

odpojí od atomu chloru a oxidují veškeré nečistoty. Zbylé atomy chloru se spojí s původním atomem

sodíku a vznikne tak chlorid sodný známý jako běžně používaná kuchyňská sůl. Atom chloru v tomto

případě s nečistotami nereaguje. Reakce ve vodě je pouze a jenom oxidací kyslíku. Díky tomu můžeme

ultrashock nazvat dezinfekcí vody bez chloru. Teď se podíváme na základní rozdíly mezi

bezchlorovou dezinfekcí a úpravou vody ve vířivkách, swim spa a bazénech prostřednictvím

prostředku ultrashock a chlorovou dezinfekcí a úpravou vody.

 

Likvidace nebezpečného biofilmu!

Chlor: Ve vodě je biofilm lehce rozpuštěný, jelikož dochází pouze k minimálnímu průniku chloru.

Ultrashock: oxid chloričitý pronikne kompletně do biofilmu a účinně jej zničí.

Ultrashock účinně zbavuje vířivky, swim spa a bazény biofilmu uloženého v potrubí!

 

Zbavení zápachu!

Chlor: Produkce zápachu a chuti blokujících látek reakcí s fenoly, aminy a řasami.

Ultrashock: Deodorační vlastnosti se nemění, jelikož fenoly, aminy ani řasy nejsou vůbec produkované

nebo se rozloží a následně transformují.

 

Efektivnost dezinfekce v závislosti na úrovni pH!

Chlor: Dezinfekce dobře působí pouze na úrovni pH menší než 7,5.

Ultrashock: Dezinfekce působí nezávisle na pH. Stabilně mezi pH 4 < x < 10.

 

Produkce látek THMs a AOXs způsobujících rakovinu!

Chlor: Vysoká produkce THM a AOX v důsledku reakce s obsahem organických látek ve vodě.

Ultrashock: Neprodukuje žádné THM ve vodě, AOX pouze zanedbatelně.

 

Podráždění sliznice chloraminy (jelikož bazén zapáchá)!

Chlor: Chlorizace všech „aminů“ (aminokyselin – močovina, tuky, oleje, pot, kosmetika) na chloraminy.

Ultrashock: Žádná reakce s primárními a sekundárními aminy. Neprobíhá zde ani žádný proces tvorby

chloraminů. Chloraminy produkované chlorem jsou zničené díky oxidování.

 

Bakterie a virucidní efekty!

Chlor: Dobré baktericidní, ale žádné virucidní vlastnosti. Na úrovni pH větší než 7,0 taktéž špatné

baktericidní efekty.

Ultrashock: Velmi dobré baktericidní i virucidní vlastnosti. Na úrovni pH větší než 7,5 se dostavují 

20 – 30 krát silnější dezinfekční účinky než u chloru.

 

Efekty Algicidu!

Chlor: Pouze při šokové chlorizaci.

Ultrashock: Permanentní dezinfekce je zajištěna v množství menším než 0,02 – 0,5 mg/l.

 

Efekty oxidace!

Chlor: Silná oxidační látka, která oxiduje pomocí chlorizace (produkce THM a AOX)

Ultrashock: Až pětkrát vyšší oxidace než u chloru. K oxidaci dochází pomocí přenosu kyslíku.

 

Teplotní stabilita!

Chlor: Při teplotách vyšších než 30 °C klesá chlor velmi rychle. Rychlý úbytek ve vířivce v důsledku

vysoké reaktivity.

Ultrashock: Oxid chloričitý je dostatečně stabilní v uzavřených systémech při teplotách od 30 °C

do 45 °C.

 

Korozivita!

Chlor: Vysoký poměr chloridů má vysoký potenciál pro vysokou rychlost koroze v oxidačním procesu.

Ultrashock: Oxid chloričitý neobsahuje chloridy, to znamená, že výskyt koroze je minimalizovaný.

 

Čisticí schopnosti!

Chlor: Horší čisticí schopnosti vzhledem ke vzniku adheze nebo chlorovaných substancí z vody. Zůstává

v potrubí a dochází k tvorbě usazenin.

Ultrashock: Je lehce odstranitelný z potrubí.

 

Ultrashock: Patří do řady výrobků SpaBalancer, které jsou dle mého názoru tou nejlepší „chemií“

nechemií v komplexní péči o vodu bez chloru a filtry ve vířivkách, swim spa a bazénech.

 

Jaké prostředky na získání skutečně čisté a zdravé vody ve své vířivce, swim spa nebo bazénech

budete používat, je pouze na vás. U nás se od roku 2016 nabízí možnost rozhodnout se a vybrat

si mezi klasikou v podobě chloru nebo aktivního kyslíku či revolučních prostředků SpaBalancer.

 

Dávkování pouze jednou za týden a voda ve vaší vířivce, swim spa nebo bazénu bude nejen čistá,

ale také svěží po celý rok, asi jako horský potůček. Více a hlavně detailněji se tomuto tématu věnuji

v poučném a zajímavém e-booku:

„3 základní tajemství skutečně čisté a zdravé vody ve vířivkách, swim spa a bazénech“

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies. Další informace>>